หอกมันแทงมัน
 
หมายความว่า เอาผลที่ได้มาจากการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น เป็นเครื่องดำเนินต่อไปโดยไม่ต้องลงทุนใหม่ เช่น เอาเงินที่ได้จากการพนันเสี่ยงโชคนั้นลงไปเสี่ยงในการพนันต่อไป
 
   
หมากัดอย่ากัดหมา 
 
หมายความว่า คนชั่ว คนชั้นต่ำ หรือพวกอันธพาลคิดร้ายหรือประทุษร้ายเราอย่างใดอย่าทำตอบ แต่ควรหลีกเลี่ยงไปเสีย
 
   
หมาเห่าใบตองแห้ง 
 
หมายถึง คนที่ชอบเอะอะโวยวายเป็นที่อวดตัวว่า ตนเก่งกล้า แต่แท้จริงแล้วกลับเป็นคนขี้ขลาด ไม่กล้าเผชิญกับศัตรู เปรียบได้กับใบตองแห้งที่ติดกับต้นกล้วย เวลาลมพัดมามีเสียงดังแกรกกรากหมาได้ยินเข้าหน่อยก็มักจะเห่าส่งเดช
 
   
หมาเห่าไม่กัด 
 
ความหมายอย่างเดียวกับ "หมาเห่าใบตองแห้ง" ตามที่สังเกตเอาว่า หมาที่เห่าเก่ง ๆ นั้นมักจะไม่กัด และหมาที่ชอบกัดนั้นมักไม่เห่าง่าย
 
   
หมาเห็นข้าวเปลือก
 
หมายถึง การได้เห็นแล้วอยากได้แต่ไม่มีทางที่จะได้ หรือเป็นประโยชน์แก่ตนเองจะโดยฐานะต่ำต้อยหรืออะไรก็ตาม สำนวนที่เอา "หมา" มาเปรียบนี้มีมาก แต่มักหมายไปในทางไม่ดี เช่น หมาหัวเน่า, หมาสองราง ฯลฯ
 
   
หมูจะหาม เอาคานเข้ามาสอด
 
หมายถึง การที่เข้าไปขัดขวางผลประโยชน์ หรือกิจการของคนอื่นที่เขากำลังจะสำเร็จอยู่แล้ว สำนวนนี้มีต่อท้ายด้วยว่า "ผัวเมียเขาจะกอดเข้าไปข้างกลาง"  มีความหมายอย่างเดียวกัน
 
   
หวานนอกขมใน
 
หมายถึง การใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาให้อีกฝ่ายเห็นว่า ดีต่อ แต่แท้จริงภายในจิตใจกลับตรงกันข้ามกับกิริยาและวาจา
 
   
หักด้ามพร้าด้วยเข่า
 
หมายความว่า ใช้วิธีบังคับหรือเตี่ยวเข็นเอาอย่างหักโหม ตามความต้องการของตนเอง โดยไม่คำนึงว่า จะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง "พร้า" หมายถึงมีดใหญ่ที่ใช้สับและฟัน คนสมัยก่อน ๆ มักจะใช้คำพูดควบกันไปว่า "มีดพร้า" และเป็นของประจำทุกครัวเรือน จึงมักจะนิยมเอามาผูกสำนวน
 
   
หัวมงกุฎท้ายมังกร
 
หมายถึง การทำอะไรที่ไม่เข้ากันหรือขัดกัน เช่น ประกอบอะไรขึ้นสักอย่างมีหัวกับท้ายหรือหางไม่เหมือนกัน หรือไม่กลมกลืนกัน สำนวนนี้มักมักพูดกันว่า "หัวมงกุฎท้ายมังกร" ไปเสียแท้จริงแล้วต้องเป็น "มังกุ" ไม่ใช่ "มงกุฎ"เพราะ "มังกุ" เป็นชื่อเรือต่อชนิดหนึ่งและ "มังกร" ก็เป็นชื่อเรืออีกชนิดหนึ่งเหมือนกัน สำนวนนี้เอาเรือที่ประดิษฐ์หัวเรือและท้ายเรือ เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น เรือหงษ์ เรือมังกร มาเปรียบ
 
   
หัวล้านนอกครู
 
สำนวนนี้ต่างกับคำว่า "หัวล้านได้หวี" เพราะหมายถึง คนที่ทำอะไรนอกแบบแผน หรือไม่ทำอย่างที่คนธรรมดาเขาปฏิบัติกันอยู่ทั่วไป โบราณมักจะเอาคนหัวล้านมาผูกเป็นประโยคสำนวน หรือคำพังเพยส่วนมาก เข้าใจว่า คนหัวล้านในสมัยนั้นคงมีพฤติการณ์อะไรแปลก ๆ หรือเป็นจุดเด่นให้สังเกตได้ง่ายก็อาจเป็นได้
 
   
หาเลือดกับปู
 
ความหมายอย่างเดียวกับสำนวนที่ว่า "รีดเลือดกับปู"
 
   
หาเหาใส่หัว
 
หมายความว่า หาความลำบากมาใส่ตัวเองหรือเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตัวเอง
 
   
หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว
 
หมายความว่า การทำประชดหรือทำแดกดันที่กลับเป็นผลร้ายแก่ตนเอง เพราะธรรมดาแมวชอบกินปลา ถ้ายิ่งปิ้งปลาให้แมวกินแบบประชดมาก ๆ แมวก็ยิ่งชอบ แต่ตัวคนทำประชดจะต้องเสียผลมากขึ้น
 
   
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
 
หมายความว่า เห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นดี หรือเห็นผิดเป็นชอบ คำว่า "กงจักร"  ซึ่งหมายถึง "ไม่ดี" และ "ดอกบัว" ซึ่งหมายถึง "สิ่งดี" นั้น ได้เค้ามาจากนิทานชาดกเรื่อง "มิตตวินทุชาดก" เมื่อพระโพธิ์เสวยชาติเป็นเทวดาและลงไปเที่ยวในเมืองนรก ไปเห็นมิตตวินทุตกนรกมีกงจักรครอบอยู่บนหัวทรมานเจ็บปวด แต่พระโพธิสัตว์ กลับมองเห็นกงจักรเป็นดอกบัว มีสีสันสวยงาม ก็ออกปากขอกงจักรนั้นมาสวมบ้างเป็นการทำให้มิตตวินทุสิ้นกรรม แต่ตัวพระโพธิสัตว์เองกลับต้องรับกรรมแทน
 
   
เห็นขี้ดีกว่าไส้
 
หมายความว่า เห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้องของตน
 
   
เห็นเขาขึ้นคานนั่ง เอามือประสานรัดก้น 
 
ความในสำนวนนี้ แปลว่า เห็นคนอื่นเขานั่งคานหาม มีคนหามไป ตัวเองก็เอามือประสานกันเข้า ช้อนใต้กัน เป็นทำนองว่า ตนก็นั่งคานหามเหมือนกันเป็นความหมายถึงการแสดงความทะเยอทะยาน ใฝ่สูงเกินศักดิ์ อยากจะทำตัวตามอย่างผู้สูงศักดิ์กับเขาบ้าง
 
   
เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง
 
สำนวนนี้ ความหมายอย่างเดียวกับ "เห็นเขาขึ้นคานนั่ง เอามือประสานรัดก้น"
 
   
เหยียบเต่าเต็มตีน
 
หมายความว่า ทำอะไรให้มั่นคงอย่าให้เกิดมีข้อผิดพลาดถึงเสียงานเสียการได้ สำนวนนี้ บางทีก็พูดว่า "เหยียบเต่าสองตีน" เป็นการทำให้เต่าดิ้นหลุดไม่ได้
 
   
เหยียบเรือสองแคม
 
หมายความถึง คนที่ทำอะไรไม่ซื่อตรง และเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แม้จะยืนอยู่ข้างฝ่ายไหน ก็ยังละโมบไปเข้าด้วยอีกฝ่ายหนึ่ง อย่างมีเล่ห์เหลี่ยม โดยมุ่งแต่ประโยชน์ฝ่ายเดียว และการเอาตัวรอดเข้าไว้ก่อนอยู่เสมอ
 
   
หินดีเหล็กดี ตีทีเดียวก็ติด 
 
สำนวนนี้ มุ่งหมายโดยเฉพาะถึงชายกับหญิง ซึ่งรักใคร่ได้เสียกัน ในทำนองที่ว่า แม้จะได้เสียกันเพียงครั้งเดียว ถ้าทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง มีความสมบูรณ์ทัดเทียมกันก็อาจทำให้หญิงเกิดตั้งครรภ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องสมสู่กันหลายครั้ง สำนวนนี้ เปรียบเอาหินไฟกับเหล็กมาตี เพื่อทำให้เกิดประกายไฟติดชุด คือนุ่นของคนในสมัยก่อน ๆ ซึ่งยังไม่มีไม้ขีดไฟใช้กันคือถ้าหินดีเหล็กดี ตีครั้งเดียวก็เกิดประกายไฟติดทำให้เป็นไฟขึ้นมาใช้ได้
 
   
หนามแหลมบ่มีคนเสี้ยม
 
สำนวนนี้ อธิบายไว้แล้วใน "มะนาวกลมเกลี้ยง บ่มีคนกลึง"
 
   
หน้าไหว้หลังหลอก 
 
สำนวนนี้มีความหมายอย่างเดียวกับ "ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโกน" คือต่อหน้าทำดีแต่ลับหลังตรงกันข้าม
 
   
หว่านพืชหวังผล
 
หมายถึง การลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็ย่อมจะต้องหวังผลประโยชน์ตอบแทน