ย้อมแมวขาย
 
หมายความว่า เอาของไม่ดีมาตบแต่งเสียใหม่ แล้วเอามาหลอกลวงว่าของดี มูลของสำนวนคงมาจากการนิยมเลี้ยงแมวของคนไทยในสมัยก่อนที่มักตกแต่งแมวเลี้ยงของตนเอง ด้วยสีของขมิ้นบ้าง ปูนบ้าง ทำให้เป็นสีต่าง ๆ ก็ได้
 
   
ยื่นแก้วให้วานร 
 
หมายถึง เอาของมีค่าหรือของดีไปให้กับคนที่ไม่รู้จักค่าของของนั้น ทำให้เปล่าประโยชน์ความหมายอย่างเดียวกับ "ไก่กับพลอย"